Danışmanlık

Home / Danışmanlık

İltema olarak aşağıdaki konular başta olmak üzere her türlü süreçsel yönetim ve tasarım konularında akademik danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz.

  • Oksit yapıdaki fonksiyonel malzemelerin toz fiber ve film formlarında üretimi karakterizasyonu
  • Mekanik Deneyler, yapısal ve metallografik malzeme karakterizasyonu
  • Fotokatalitik deney ve malzeme tasarımı
  • Oksit yapılı gaz ve nem sensörleri
  • Manyeto-optik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu
  • Elektrolitik yöntemlerle elde edilen fonksiyonel kaplamalar ve karakterizasyonu
  • İletken polimerik kompozit kaplamaların geliştirilmesi ve elektronik özelliklerinin tespiti
  • Anotlama tekniği ile, oksit tabakaların büyütülmesi
  • HVOF yöntemi ile sert kaplamaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
  • Cihaz Deneyimleri: Turbidite, reometre, pH, kontak açısı, FTIR, DTA/TG, pole figure XRD, XPS, electron microscopy (SEM, ESEM), OIM, optik mikroskoplar, EDS, X-ray maps, line scan EDS, AFM, , yapışma, refraktometre, spektrometre, empedans, partikül boyut ölçüm cihazı, LOI, VSM, C-V karakteristikleri, solar simulatörü